Sistemos galimybės
 

Telemetrija GPRS ryšiu

 

Sistema „Teliam“ skirta nuotoliniu būdu surinkti šilumos, dujų, vandens ar elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir persiųsti juos laidiniu, radijo, GSM tinklu ar internetu į serverius. Sistema diegiama gyvenamuose, komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose, kuriuose yra įrengti apskaitos prietaisai.

 

Sistema leis identifikuoti nesąžiningus vartotojus remiantis operatyviais bei statistiniais duomenimis, gauti parametrus, reikalingus atlikti suvartojimo analizę, planavimą, energijos tiekimo organizavimą.

 

Sistema avarinių signalų reikšmes bei nukrypimus nuo vidutinių reikšmių realiu laiku persiunčia sistemos administratoriams el. paštu arba trumpąja SMS žinute.

 

Nuotolinio apskaitos prietaisų nuskaitymo sistema „Teliam“:

 

 • Lengvai planuojama, diegiama;
 • Užtikrina patikimą duomenų surinkimą ir perdavimą;
 • Užtikrina minimalias eksploatacines išlaidas;
 • Suteikia galimybę nuskaitinėti elektros, dujų, vandens ir šilumos apskaitos prietaisus vieninga sistema;
 • Suteikia galimybę sinchronizuotai nuskaitinėti slėgio daviklių reikšmes;
 • Suteikia galimybę atlikti šilumos tinklų poliuretano izoliacijos stovio matavimus;
 • Suteikia galimybę duomenis nuskaityti itin dažnais intervalais (galimi nuskaitymo intervalai nuo 1 sekundės iki 31 paros);
 • Leidžia realiu laiku matyti energijos poreikius ir kontroliuoti energijos (šilumos, elektros) gamybą ar pirkimą;
 • Leidžia atskleisti energijos grobstymo atvejus;
 • Užtikrina operatyvesnį ir paprastesnį dispečerinės tarnybos darbą;
 • Veikia palaikydama dvipusį ryšį: galima ne tik nuskaitinėti prietaisų rodmenis, bet ir valdyti prietaisus (pavyzdžiui, paleisti arba išjungti siurblius, pagal nustatytą laiko grafiką ar kitus parametrus įjunginėti/išjunginėti boilerius, valdyti šilumos punktus ar kitą įrangą);
 • Leidžia sumažinti žmogiškuosius resursus ir transporto išlaidas;
 • Apdoroja ir analizuoja duomenis pagal kliento poreikius;
 • Suteikia galimybę keistis duomenimis su kitomis sistemomis;
 • Apima visą grandinę nuo apskaitos prietaiso iki sąskaitos;
 • Suteikia galimybę perkelti santykius su vartotojais į kokybiškai naują lygį.

Skaitiklių nuotolinis nuskaitymas