Sistemos galimybės
 

Sistema

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Duomenų perdavimas iš nutolusiuose objektuose įrengtos įrangos ir jos valdymas pradėti naudoti dar XX a. 7 dešimtmetyje, kai buvo sukurtos paprastos belaidės technologijos ir prasidėjo kompiuterizacijos procesas. Nuotolinis matavimas – telemetrija – suteikia galimybę nuotoliniu būdu matuoti ir perduoti informaciją apie įvairių sistemų būseną, parametrus ir, esant reikalui, leidžia jas valdyti. Telemetrijos sprendimais naudojamasi kasdien, kartais to net nepastebint, pavyzdžiui, atsiskaitant kavinėje, internetinėje parduotuvėje, stebint hidrometeorologinę informaciją ir kt.

 

„Teliam“ – nuotolinio rodmenų surinkimo ir valdymo sistema, kurios tikslas – nuskaityti nutolusios įrangos parametrus ir persiųsti juos laidiniu, radijo, GSM tinklu ar internetu į serverius. Nuotolinio rodmenų surinkimo ir valdymo sistema skirta:

 

 • Kontroliuoti įrenginių parametrus nuotoliniu būdu;
 • Valdyti bet kurioje pasaulio vietoje esančius elektroninius prietaisus;
 • Automatizuoti verslo procesus;
 • Tvarkyti ir panaudoti gautus duomenis pagal kliento poreikius (duomenų surinkimas, proceso normalizavimas, duomenų išsaugojimas, tikrinimas, koregavimas, analizė, eksportas į kitas verslo valdymo sistemas);
 • Nustatyti vietą ir informuoti darbuotojus apie susidariusią avarinę situaciją.

 

Sistema „Teliam“ pasižymi žemomis diegimo ir palaikymo kainomis.

 

 

Poreikis kontroliuoti įvairius parametrus nuotoliniu būdu auga gana sparčiai. Tai lemia:

 

 • Besikeičiančios energijos ir energetinių resursų kainos;
 • Poreikis diegti sistemas, kurios nesumokėjus už tiekiamą energiją, automatiškai atjungtų tiekimą;
 • Vartotojų nepasitenkinimas augančiomis energijos kainomis;
 • Didelis kiekis neapskaitomos („nutekančios“) energijos;
 • Žmogiškosios klaidos, kai duomenys iš apskaitos prietaisų surašomi rankiniu būdu;
 • Nurašinėjant apskaitos prietaisų rodmenis ranka neužtikrinamas savalaikis (sinchroniškas) duomenų nurašymas;
 • Nekontroliuojami tiekiamos energijos parametrai vartotojams energijos punktuose;
 • Nekontroliuojamas slėgis tiekimo trasose;
 • Sudėtingas energijos „nutekėjimo“ nustatymas;
 • Avarijos atveju ilgas reagavimo bei vietos nustatymo laikas (tai lemia  didžiulius komercinius nuostolius);
 • Daugelis kitų veiksnių.

 

 

Nuotolinė parametrų kontrolės sistema „Teliam“ užtikrina:

 

 • Patikimą duomenų surinkimą ir perdavimą;
 • Energijos ir kuro grobstymo atvejų atskleidimą;
 • Paprastą naudojimąsi sistema;
 • Minimalias eksploatacines išlaidas;
 • Operatyvesnį ir paprastesnį dispečerinės tarnybos darbą;
 • Galimybę  kontroliuoti ir valdyti perduodamus parametrus;
 • Sumažintus žmogiškuosius resursus ir transporto išlaidas;
 • Savalaikę informaciją apie tikslią transporto ar kitos įrangos buvimo vietą;
 • Galimybę perkelti santykius su vartotojais į kokybiškai naują lygį.